Make your own free website on Tripod.com

  
but1.gif (1644 bytes)


SODOBNI GLASBENI USTVARJALCI

SKLADATELJ JANKO JEZOVŠEK

JANKO JEZOVŠEK
Rodil se je 28. februarja 1945 v Mariboru. Kompozicijo in dirigiranje je začel studirati leta 1963 v Zagrebu.

Od 1965. leta nadaljuje studij kompozicije, dirigiranja, petja in elektronske glasbe v Frankfurtu in Kölnu. Jezovšek se smatra za avtodidakta, čeprav je uradno imel tudi vrsto uglednih učiteljev.
S svojim glasbenim gledališčem OPERA MOBILE deluje kot "Gastkünstler" pretežno v nemškem jezikovnem prostoru a tudi drugod po Evropi in Ameriki. Je iniciator kreativnih festivalov v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji.

Nase je opozoril kot 12-letni glasbeni začetnik s samospevi in zbori že v Mariboru, svojo prvo skladbico POTOČEK pa avtor sam uvršča med svoja najboljša dela. Jezovšek izjavlja, da "(...) nekrofilna muzikologija v glavnem zanika oziroma zamolčuje obstoj prvega balkanskega ansambla za novo (sodobno) glasbo (...)", ki ga je s Silvijem Foretićem od leta 1963 vodil v Zagrebu in je imel po letu 1965 še nekaj "poslednjih" koncertov.

Nekateri naslovi Jezovškovih multimedijskih glasbenih del pričajo o raznolikosti zvrsti in zasedb: parodija romantične viteške opere SKAZIMIR-RAZJAROMIR, kvadrofonska elektronska opera CARMILHAN, bio-opera BUNKER, glasbeni kabaret POZOR NOTE!,
plesna pravljica RAČEK SPAČEK ali LABODJE JAJCE, MEGLENI PSALTERIJ, MOZARTYRIUM in NESKONČNA SIMFONIJA.

S svojim delom pa, kot pravi skladatelj sam, "...gostuje, animira, evocira, izziva - prenatalno, živo in posthumno - embrije in nosečnice z
očeti vred, dojenčke, cicibane, huligane, stolckarje in upokojence". Jezovšek, ki se smatra za samouka, je samozaložnik - ROTE NOTE Ž, samoprireditelj, samoizvajalec in samohranilec.
Najraje sodeluje z ne-glasbeniki, gledališčniki, lutkarji in takimi, ki menijo da so brez posluha ali pa si vsaj ne domišljajo da so izredno muzikalni.
Z eno besedo(,) bi lahko Jezovškovo glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost umestili med umetniško-pedagoško dejavnost za vsakogar: multimedijske kovačnice, koncerti, ateljeji, delavnice skladatelja Janka Jezovška, do mednarodnih akademij otroštva in ustvarjalnosti.

Mag. Franc Kriznar

Š
jj
MUZEJČEK GLASBENIH IGRAČK
JANKO JEZOVŠEK opera mobile D-63539 NEUBERG PF.1251 
TELEFON **49/(0)6185/7507  FAX **49/(0)6185/1711

e-Mail: operaMobile@compuserve.de

http://eHome.compuserve.de/servusmusicus/123/musik.html

http://jankoj.tripod.com

HOME   STATEMENT   AKTUELLES   ANGEBOT
janko jezovšek-jizou PF.1251 D-63539 Neuberg, TEL. 06185/7507, FAX 1711 e-Mail:  operaMobile@compuserve.de
http://eHome.compuserve.de/servusmusicus/123/musik.html